Wydawcy:
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich — Odział we Wrocławiu
Prezes: prof. Waldemar Okoń

Klub Muzyki i Literatury | Instytucja Kultury Miasta Wrocławia
Dyrektor: Ryszard Sławczyński | pl. gen. T. Kościuszki 10, 50-028 Wrocław
www.klubmil.pl, klubmil@wp.pl

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu | Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Dyrektor: Igor Wójcik | Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław
www.okis.pl, sekretariat@okis.pl

Redakcja:

Waldemar Okoń (redaktor naczelny)
e-mail: waldemar.okon@wp.pl

Andrzej Saj (z-ca redaktora naczelnego)
e-mail: aasaj@interia.pl

Robert Gawłowski (sekretarz redakcji)
e-mail: adr@post.pl

Urszula M. Benka
e-mail: urszula.m.benka2@wp.pl

Krzysztof Rudowski
e-mail: krzysztofrudowski@op.pl

Stali współpracownicy:
Magdalena Barbaruk, Monika Braun, Bogusław Jasiński, Janusz Jaroszewski, Gabriel L. Kamiński, Stanisław Karolewski, Leszek Koczanowicz, Andrzej Kostołowski, Roger Piaskowski, Jakub Skrzypczak, Marek Śnieciński, Henryk Waniek, Igor Wójcik, Tadeusz Złotorzycki.

Za finansowe wsparcie dziękujemy Panu Prezydentowi i Wydziałowi Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia

Projekt współfinansowany z Budżetu Województwa Dolnośląskiego

Dolnośląskie pismo artystyczno-literackie pod patronatem:
Urzędu Miasta Wrocławia,
Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,
Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Kwartalnik bezpłatny