Prezentacja numeru 10 „Formatu Literackiego” – Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, 12 stycznia 2024 r.

Prezentacja numerów 8 i 9 „Formatu Literackiego” – Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, 6 listopada 2023 r.

Prezentacja 7 numeru „Formatu Literackiego”, Klubu Muzyki i Literatury, Wrocław, 19 maja 2023.

Prezentacja najnowszych książek poetyckich wydanych w serii Biblioteka „Z kołatką”: 

Justyna Paluch „Tysiąc genialnych galaktyk”, Krzysztof Chara „Porzeczki”, Robert Gawłowski „Peregryn”. Prowadzenie: Waldemar Okoń, Klub muzyki i Literatury, Wrocław, 24 stycznia 2023 roku.

Relacja filmowa z prezentacji 6 numeru „Formatu Literackiego” – Klub Muzyki i Literatury, Wrocław, 8.12.2022.

Prezentacja 6 numeru „Formatu Literackiego” – Klub Muzyki i Literatury, Wrocław, 8.12.2022.

Relacja filmowa ze spotkania promującego numery 4/5 „Formatu Literackiego”, które odbyło się 28 września br. we wrocławskim Muzeum Teatru. Prezentację poprowadził redaktor naczelny – Waldemar Okoń, a uczestniczyli w niej także przedstawiciele zespołu redakcyjnego: Andrzej Saj, Krzysztof Rudowski i Robert Gawłowski. Realizacja filmowa – Tadeusz Złotorzycki.

Spotkanie z autorami i czytelnikami „Formatu Literackiego”, które odbyło się 5 września 2022 r. w „Salonie Śląskim” przy Uniwersytecie Wrocławskim. Mówiliśmy nie tylko numerach już wydanych, ale też i o tych, które są już w druku i które planujemy w najbliższej przyszłości. Cieszy nas szczególnie literacka i artystyczna młodzież. Dyskusja była bardzo żywa, pełna nie tylko wrażeń czytelniczych, ale też pomysłów związanych z kształtem naszego kwartalnika. Zdjęcia: Robert Gawłowski.

Wieczór promocyjny, który 29 czerwca 2022 r. zorganizowaliśmy w Klubie PROZA przy Wrocławskim Domu Literatury. Zdjęcia: Dominika Gawłowska.

We czwartek 9 czerwca 2022 roku, w „Salonie Śląskim” Uniwersytetu Wrocławskiego, odbyło się spotkanie autorek i autorów „Formatu Literackiego”, w którym udział wzięli: Urszula Benka, Monika Braun, Andrzej Dudek-Dürer, Robert Gawłowski, Janusz Jaroszewski, Gabriel Leonard Kamiński, Stanisław Stanisław Karolewski, Waldemar Okoń, Krzysztof Rudowski, Andrzej Saj, Marek Śnieciński, Lev Stern i Cezary Wąs. Zdjęcia: Dominika Gawłowska.